Båt Design

Båtdesign är gjord på principen som används i varvsindustrin, och har både tvärgående ramar så är den längsgående botten och underdäck set. Alla anslutningar av delar görs stumsvetsning och extruderingssvetsning. Vi använder ark från tyska plasttillverkare.

Båtens köl är 22 grader. Båtens omkrets består av rör med en minsta tjocklek på 12,3 mm, som utgör 3 oberoende fack åtskilda av skott. Vid skador kommuniceras inte facken, vilket garanterar flytkraft och säkerhet. Båten har en dubbel botten, som kommunicerar med atmosfären och har en avvattningspump. Den senare tillhandahåller 2 kanaler för styrning av motor och styrsystem.

Den yttre huden har en tjocklek av 10 mm och är gjord av ark material. Båtens akterspegel är gjord av 30 mm fast material och stöds av trappor och längsgående skott.

På däck på båten möjliggör installation av antislipade gummimattor. En bulwark är installerad på sidorna av boules för att förhindra stänk från vågorna att komma in i båten. Båtarna är utrustade med konsoler som är helt lutande och har god tillgång för installation av elektrisk utrustning och styrsystem.

Längs båtens omkrets installeras en 60 mm bumpremsa, som är svetsad till skrovet. På aktern och på pilbågen finns trappsteg med en halkskyddad lättnad för att säkerhet komma in i båten och lämna den. Båtens bredd överstiger inte 2,450 mm, vilket gör att de kan transporteras med landtransport — en vanlig lastbil.