Firmast

Home Firmast

TS Boats on ettevõtte TS MARINE eraldiseisev haru, mis tegeleb polüetüleenist tööpaatide tootmisega põkk-keevituse ja ekstrusioonkeevituse meetodil. Detailid valmistatakse ette CNC-pinkidel, mis võimaldab täpsete osade saamist edasise töötluse jaoks. Kõik edasised keevituse ja montaaži tööd teostatakse kõrge kvalifikatsiooniga personali poolt, kelle töökogemus on üle 12 aasta.

Paatide korpus kujutab endast torudest koosnevat konstruktsiooni, mis on keevitatud põkk-keevituse meetodil (CNC butt tube welding) CNC-pingil. Selline konstruktsioon on veesõiduki põhigeomeetriaks. Edasi kinnitatakse torude külge kaared ja pikitalastik, mis seejärel õmmeldakse üle sobivakujuliste lehtedega. See meetod on täielikult identne laevaehituses kasutatava meetodiga. Selle tulemusena valmib lõpptoode, millel on väga kõrged tööpaadi puhul vajalikud vastupidavusomadused.

Industrial building with a striking red facade and yellow trim around the edges and on the gables. Office TSBoats.
A man piloting a HDPE boat by TS Boats with a Suzuki outboard motor, making a sharp turn near a coastal jetty, a clear blue sky

HDPE paaditootmisest

TS Boats saab võimaldada seeriatoote adapteerimist tellija nõudmistele. Saame pakkuda paadi modifikatsioonide erinevaid variante. Näiteks: suure või väikese mõõduga konsooli valmistamine ja paigaldamine, selle paigutamine paati, lisakütusepaakide, hoiulaegaste, hoiukastide, pinkide, istmete jms paati paigutamine. Meie paate saab sisustada vajaliku varustusega vastavalt komplekteerimise nõuetele. Tegeleme mootorite ja juhtimiselementide paigaldamisega vastavalt kliendi soovidele. Lisaks saame pakkuda lahendusi paadi hoiustamiseks ja haagiseid transportimiseks, et meie klient saaks valmistoote kätte koos täisvarustusega.
TS Marine omab Eesti Veeteede Ameti litsentsi vastavalt eurodirektiivile 2013/53/EU.

Kes Me Oleme

TS Boats on ettevõtte TS MARINE eraldiseisev haru, mis tegeleb polüetüleenist tööpaatide.

Meie Väljakutse

Täpselt näidatud ajal osutame klientidele teenuseid ja pakume kõrgetasemelist teenust.

Meie Visioon

Meie ettevõtte töötajad on kindlad, et klientide edu on samal ajal ka meie edu.